Yenilenebilir Enerji İle En İyi Perspektif

EnerVest, yenilenebilir bazlı enerjiden elektrik üretmektedir. Rüzgar enerjisi-, fotovoltaik- ve bioenerji projeleri planlayıp, gerçekleştirip ve işletmekteyiz. Tesislerimizin büyük bir kısmını kendi varlıklarımız olarak projelendirmekteyiz.

Geliştirme faaliyetlerimiz sonucunda, Avrupanın gelişmekte olan pazarlarında,tutarlı bir gelişme izleyen mevcut enerji üretim santralı envanterimiz; bizi bu günden yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten, lider konumundaki elektrik üreticilerinden biri yapabilecek düzeydedir.