BESTE VOORUITZICHTEN MET
HERNIEUWBARE ENERGIE

EnerVest produceert stroom op basis van hernieuwbare energie. We plannen, realiseren en exploiteren Wind-, fotovoltaïsche en Biomassaprojecten. Het merendeel van onze installaties ontwikkelen we voor eigen productie.

Met onze eigen ontwikkelingsactiviteiten in de Europese groeimarkten verzekeren we ons nu reeds van een eigen productievoorraad; deze consequente aanpak heeft van ons één van de leidende stroomproducenten van energie uit hernieuwbare bronnen gemaakt.