DOSKONAŁE PERSPEKTYWY

EnerVest wytwarza energię elektryczną na bazie źródeł odnawialnych. Projektujemy, budujemy i eksploatujemy przedsięwzięcia w dziedzinie energii wiatrowej, fotowoltaiki i bioenergii. Większość naszych źródeł wytwarzania projektujemy na potrzeby własne.

Prowadzone przez nas prace rozwojowe w europejskich krajach rozwijających się zapewniają nam już dziś zasoby elektrowni, których konsekwentna rozbudowa może zapewnić nam pozycję wiodącego wytwórcy prądu z odnawialnych źródeł energii.