Sürekli Daha Çok İnsan,
Daha Çok Enerjiye Gereksinim Duymaktadır

Global enerji kullanımı, dünya nüfusundan belirgin bir şekilde daha hızlı olarak artmaktadır. 1870'ten yana insan sayısı dört katına çıkmıştır. Artan enerji sarfiyatına kıyasla fazla şaşkınlık yaratmayacak bir rakam. Enerji sarfiyatı aynı zaman aralığında altmış katına çıkmıştır. Yani her kişi, bundan 130 yıl öncesine kıyasla 15 kat fazla enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Bu oran batılı sanayi ülkelerinde doğal olarak daha da yüksektir.

Dünya elektrik sarfiyatında en dikkat çekici artış son 50 yılda kayıt edilmiştir. Sadece 1970 ve 2000 yılları arasında ikiye katlanmıştır. Bugüne kadar enerji kullanımında alt sıralarda yer alan, gelişmekte olan ülkelerin nüfus artışlarına ve ekonomik farkı kapatma çabalarına bakıldığında, bu trendin devam edeceği bariz olarak görülmektedir. Dünya enerji üretiminin yaklaşık % 80'i fosil yakıtı esaslıdır, ticari kullanımlarda bu oran % 90'lara kadar çıkmaktadır.

Bu gelişmeye bağlı ilk sonuçlar bugün artık hissedilmektedir. Enerji maliyetleri, yakın zamanda ortalamanın üzerinde bir artış göstermiştir. Toplam global petrol rezervlerinin yarısının tüketildiği ve çıkarılan petrolün, talebi karşılayamayacağı "mid-depletion-point" diye tabir edilen noktaya önümüzdeki on yıllık bir dönem içinde ulaşılmış olunacağı tahmin edilmektedir. Fosil hammaddesi ithalatına bağımlı ülkelerde, bunların temini en geç söz konusu olan o dönemde, kritik bir hal alacaktır.