STEEDS MEER MENSEN
HEBBEN STEEDS MEER ENERGIE NODIG

Het globale verbruik van energie groeit duidelijk sneller dan de wereldbevolking. Tussen 1870 en heden heeft de bevolking zich bijna verviervoudigd. Een niet zo’n spectaculaire waarde in vergelijking met het gestegen energieverbruik. Dit heeft zich verzestigvoudigd in dezelfde tijdsperiode. Iedere mens verbruikt nu gemiddeld 15-maal meer energie dan 130 jaar geleden. Een gemiddelde dat bij inwoners uit de westerse geïndustrialiseerde landen uiteraard wezenlijk hoger uitvalt.

De meest opvallende stijging van het wereldwijde energieverbruik ligt in de laatste 50 jaren. Alleen tussen 1970 en 2000 is het meer dan verdubbeld. Een blik op de te verwachten bevolkingsgroei en de economische groei van ontwikkelingslanden, die tot op vandaag steeds een ondergeschikte rol gespeeld hebben binnen het energieverbruik, maakt duidelijk dat deze trend zich zal voortzetten. Ongeveer 80 % van de energieproductie in de wereld is gebaseerd op fossiele brandstoffen, bij de commerciële exploitatie is het zelfs 90%.

De nog voorhanden zijnde reserves aan fossiele brandstoffen beantwoorden nog steeds aan 75-maal de huidige jaarlijkse noden binnen het globale wereld-energieverbruik op wereldniveau, maar slechts aan 2,2 maal de reeds verbruikte reserves aan fossiele brandstoffen.

De eerste signalen van de hier uit volgende economische impact zijn vandaag reeds voelbaar. De energiekosten zijn de laatste tijd meer dan gemiddeld gestegen. De zogenaamde ‚mid-depletion-point’, dat is het tijdstip waarop de helft van de globale aardoliereserves zullen opgebruikt zijn en de vraag het aanbod niet meer dekt, zal binnen enkele jaren bereikt zijn. Ten laatste op dat ogenblik zal de toeleveringssituatie bij landen die van de import van fossiele brandstoffen afhankelijk zijn, nijpend zijn.