İleri Görüşlü Davranmak

EnerVest Yenilenebilir Enerji Bazında Elektrik Üretmektedir.

Bu düşünceyle projelerimizin büyük bir kısmını kendi varlıklarımız olarak geliştirip realize etmekteyiz. Yani tasarılarımızı, tek tek, bir birlerinden bağımsız bir hale dönüştüreceğimize, girişime ait tek bir çatının altında toplayıp, enerji santralı envanterimizi ve toplam elektrik üretimimizi böylece ardışık olarak yükseltmekteyiz.

*2008 yılından itibaren kendi varlığında

Bu stratejinin arkasında bulunan hedef, liberalize edilmiş avrupa elektrik pazarının iktisadi potansiyelini uzun süreli ve etkin olarak değerlendirmek ile pazar şartlarına göre elektrik satışlarından daha fazla getiri sağlamaktır.

Faaliyetimizin ağırlık noktası, toplam sermaye karlılığı en az % 10 olan iktisadi açıdan yüksek verimlilik arz eden, rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji alanındaki projelerdir.