DZIAŁANIA PRZYSZŁOŚCIOWE

EnerVest wytwarza energię elektryczną na bazie źródeł odnawialnych.

Pod tym hasłem tworzymy i realizujemy większość naszych projektów, znajdujących się w naszych zasobach własnych. Zamiast realizacji pojedynczych, niezależnych od siebie przedsięwzięć, łączymy je w ramach naszego przedsiębiorstwa i sukcesywnie zwiększamy zasoby elektrowni i łączną ilość energii elektrycznej.

*od roku 2008 zasoby własne

Celem, przyświecającym tej strategii, jest możliwie efektywne długofalowe wykorzystanie potencjału ekonomicznego, związanego ze zliberalizowanym europejskim rynkiem energii elektrycznej, czerpanie profitów bezpośrednio z rosnących kosztów energii i osiąganie większych zysków ze sprzedaży prądu na warunkach rynkowych.

Punktem ciężkości w naszej pracy są projekty o wysokiej opłacalności w dziedzinie energii wiatrowej i fotowoltaiki o spodziewanej stopie zwrotu z aktywów na poziomie przynajmniej 10%.